Liên hệ

Tiếng Việt Tiếng Trung

Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG RISING SUN

Địa chỉ: 28 VSIP II-A Đường 25, KCN Việt Nam-Singapore, Tân uyên, Bình Dương

Tel/Fax: 0274 2222 618 ~ 0274 2222 619 

Mail: xaydung.risingsun@gmail.com

Website: risingsun.com.vn

 

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung